Izberite si še kakšno zgodbo:


Težave so me privedle tja, kjer je obilje

(v originalu: My Difficulties Led Me to a Place of Abundance)

 

Pri meni so vsi občutki »pomanjkanja« povezani z dogodki iz časa otroštva v naši alkoholični družini. Prepiri, pijanost in nered – sami dokazi, da ni bilo dovolj ljubezni, miru, zdravja, denarja in niti osnovnih dobrin za kolikor toliko uspešno življenje. Bilo je nekaj bežnih trenutkov, ko se mi je svet za hip zazdel prostran in poln izobilja, a sem se hitro umaknila nazaj k pogledu, ki se mi je zdel normalen in varen.

Mislila sem, da zame pač nikoli ne bo dovolj česar koli; da sem pravzaprav neke vrste napaka.

Delovanje po načelih Al-Anona me je izučilo, da nisem nikakršna napaka in da je moje življenje prav takšno, kot je zamišljeno. Noben dogodek iz mojega otroštva ali iz alkoholičnih odnosov v odraslem življenju se ni zgodil zato, da bi me kaznoval, ampak so bili namenjeni kot pot do prosvetljenja. Naučila sem se, da je »dobro« življenje lahko zapravljeno življenje in da so težave lahko tiste, ki me privedejo tja, kjer je obilje. Danes se obilje rojeva globoko v meni, od koder se širi in vpliva na vse zunanje odnose in vse okoliščine mojega življenja.

 

Iz revije The Forum, mesečnika Družinskih skupin, ki delijo svoje okrevanje, enotnost in služenje; (julij 2017)

Članek je dovoljeno objaviti na članski spletni strani ali v glasilu s pripisom o avtorskih pravicah:

Prevod in ponatis z dovoljenjem revije The Forum, Al-Anon Hdqts. Inc., Virginia Beach, VA, ZDA.

Prevod in priredba: Slovensko Društvo Al-Anon, Odbor za prevajanje in literaturo, 1. januar 2018.
Dobrodošli na spletnih straneh društva Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov. Vsebina na tej strani je bila osvežena 4 mesece in pol nazaj. Tehnična vprašanja, predloge ali zagate glede spletne strani sporočite uredniku spletne strani.